ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните прОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

 

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9030914 Публична покана - Добавен на: 20.06.2014

 Документация и образци - Добавен на: 20.06.2014

 Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - Добавен на: 27.06.2014

 Въпроси към възложителя и отговори към тях - Добавен на: 27.06.2014

 Протокол - Добавен на: 11.07.2014

 Договор - Добавен на: 29.07.2014« назад