СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВООбзаведените и оборудвани помещения по проект „Социално включване” в гр. Николаево, с. Едрево и с.Нова Махала са готови за стартиране на дейностите.

Екипът работещ по проект „Социално включване” подготви проекти за тръжна документация за избор на консултанти по дейностите:

• „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”;

• „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждани”;

• „Здравна консултация за деца”.

От 01.07.2014 г. започва реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”. Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” цели чрез създаване на летни училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Летните училища предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка като:

• Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др., осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Децата се разделят на групи в зависимост от техните нужди;

• Игри в съответствие с предпочитанията на децата;

• Кратки екскурзии в или в околностите на града или селото;

• Включване на родителите в екскурзиите като придружители;

• Организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните училища;

• Ежемесечни срещи с родителите. Мотивация за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас;

• Включване на родителите в подготвителната работа;

• Закупуване на книги и материали за първи клас, като стойността им се разделя с родителите. (Покриване на всички разходи за сметка на проекта е свързано с липса на интерес от страна на родителите);

• Създаване на групи от деца от рисковите общности за преодоляване на изоставянето по отношение на придобиването на социални умения и свободното владеене на български език.

Услугата ще се предоставя за период от 2 месеца - юли и август 2014 г., в рамките на лятната ваканция.. В Община Николаево ще се сформират две групи деца. Групите ще бъдат съставени от 15 деца. Продължителността на заниманията с една група е един месец - децата. ще имат занимания всеки делничен ден по 4 часа.

 

Изпълнението на останалите дейности по проект „Социално включване’ ще започне от 01.09.2014 г.

« назад