обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИВъв връзка с чл. 14, ал. 3, т. 2, чл. 64, ал. 1 и ал.3 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 607663. Обявление за обществена поръчка - Добавен на: 09.06.2014

 Решение за откриване на процедура - Добавен на: 09.06.2014

 Документация за участие - Добавен на: 09.06.2014

 Приложения - Добавен на: 09.06.2014

 Ландшафтен проект - Добавен на: 09.06.2014

 Решение за промяна - Добавен на: 16.06.2014

 Съобщение относно закупуване на тръжна документация - Добавен на: 20.06.2014

 Въпроси към възложителя и отговори към тях - Добавен на: 24.06.2014

 Въпроси към възложителя и отговори към тях 2 - Добавен на: 24.06.2014

 Техническа спецификация – Доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна инсталация - Добавен на: 15.07.2014

 Протокол 1 - Добавен на: 29.07.2014

 Протокол 2 - Добавен на: 11.08.2014

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 12.08.2014

 Протокол 3 - Добавен на: 18.08.2014

 Решение - Добавен на: 18.08.2014

 Договор - Добавен на: 10.09.2014« назад