обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Строителство на одобрен по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” обект: „Център за административно обслужване на община Николаево”Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Строителство на одобрен по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” обект: „Център за административно обслужване на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9029011 Публична покана - Добавен на: 06.05.2014

 Документация и образци - Добавен на: 06.05.2014

 Протокол - Добавен на: 18.05.2014

 Договор - Добавен на: 01.06.2014« назад