Община Николаево

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНО

 

 

Стартира изпълнението на национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда"

http://www.nikolaevo.net/bg/article/811/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-.html

 

Заповед за одобряване на ПУП-ПР за част от кв. 34 по плана на гр. Николаево

http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/2494_bg_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf

 

Информационен бюлетин за Коронавирус 2019-nCoV

http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/2485_bg_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20-%20%D0%B8%D0%BD%D1%84.pdf

 

Проект за отмяна на Наредба № 15 за пожарната безопасност на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане 

http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/2437_bg_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%2005-00-11%20-%20%D0%9E%D0%B1%D0%A1.pdf

 

 

Повече информация в раздел "Новини / Съобщения" 

http://www.nikolaevo.net/bg/category/2/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html