Община Николаево

 

 

----------------------------------------------------------

На вниманието на всички граждани

С оглед обявената от 14 май до 14 юни 2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки със заповеди РД-01-262 / 14.05.2020 г. РД-01-263 / 14.05.2020 г. (отм), РД-01-268 / 15.05.2020 г. (отм.), РД-01-270 / 19.05.2020 г. (отм.), РД-01-272 / 20.05.2020 г. (отм.) и РД-01-277 / 26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Общинска администрация Николаево призовава потребителите на административни услуги да се въздържат от лично посещение в институцията, освен при неотложност. За целта клиентите ни може да се възползват от възможността за заявяването им по електронен път, включително през Системата за сигурно електронно връчване, когато това е приложимо, както и да се ползват услугите на лицензиран пощенски оператор. 

(Повече за ССЕВ на https://edelivery.egov.bg/  и в  раздел "Новини/Съобщения"  http://www.nikolaevo.net/bg/article/868/%D0%B0%D1%83-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B2.html)

При невъзможност за заявяване на административни услуги по електронен път, гражданите могат да заявят същите в Центъра за административно обслужване. Влизането в Центъра е при спазване на задължителните противоепидемични мерки - носене на предпазна маска за лице, задължителна дезинфекция на ръце и обувки, и други. (Повече - в банер "COVID-19")

---------------------------------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНО

в раздел "Новини / Съобщения"

Пръскане на земеделски парцели в землището на гр. Николаево на 03-ти и 04-ти юни 2020 г. http://www.nikolaevo.net/bg/article/919/%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8---03-04-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-2020---%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2.html

 

Първи юни - ден на детето в община Николаево. http://www.nikolaevo.net/bg/article/918/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE.html

 

Пръскане на земеделски парцели в землището на гр. Николаево в периода 01-03 юни 2020 г. http://www.nikolaevo.net/bg/article/915/%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8---01-03-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-2020---.html

 

Промени в мерките, предприети във връзка с обявената извънредна обстановка, валидни от 27.05.2020 г. на територията на Община Николаево http://www.nikolaevo.net/bg/article/913/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81-covid-19---%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%82-27.05.2020-%D0%B3.-.html

 

Пръскане на земеделски парцели в землището на с. Нова махала и в землището на гр. Николаево в периода 30-ти май - 3-ти юни 2020 г. http://www.nikolaevo.net/bg/article/914/%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8---30.05-03.06.2020.html

 

Уведомление за инвестиционно намерение до Басейнова дирекция - Пловдив и РИОСВ - Стара Загора относно авариен ремонт на път чрез възстановяване на съществуващ водосток http://www.nikolaevo.net/bg/article/902/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F---%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2---%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-.html

 

Обявен конкурс за заемане на длъжността "Директор" на общинска детска градина, а именно ДГ "Снежанка" гр. Николаево и филиалите към нея. http://www.nikolaevo.net/bg/article/900/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B3-.html

 

Повече информация в раздел "Новини / Съобщения" 

http://www.nikolaevo.net/bg/category/2/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html