Община Николаево

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНО

 

Проект за отмяна на Наредба № 15 за пожарната безопасност на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане 

http://www.nikolaevo.net/bg/article/541/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Николаево - за обществено обсъждане.

http://www.nikolaevo.net/bg/article/541/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html

 

 

 

 

 

За повече информация в раздел "Новини / Съобщения" 

http://www.nikolaevo.net/bg/category/2/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html