Община Николаево

----------------------------------------------------------

Важно съобщение!

Община Николаево има разработен нов сайт, който може да намерите на адрес www.nikolaevo.bg. Новият сайт отговаря на всички съвременни изисквания за функционалност, достъпност и сигурност. От 11-ти юни 2020 г. всички съобщения, новини и публикации на и за общината се качват там. Надяваме се това да улесни гражданите и бизнеса при търсенето и намирането на нужната информация за община Николаево.

Настоящият сайт на Община Николаево е спрян от поддръжка, считано от 12.06.2020 г. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНО

в раздел "Новини / Съобщения"

Посланикът на Франция на посещение в Община Николаево. http://www.nikolaevo.net/bg/article/922/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3%D1%80.-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3%D1%80.-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE.html

За обществено обсъждане е публикуван проект на Програма за опазване на околната среда 2020-2024 на Община Николаево. http://www.nikolaevo.net/bg/article/921/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-2020-2024.html

 

Съобщение от проведен първи етап на конкурс за Директор на ДГ "Снежанка" гр. Николаево и филиалите към нея. http://www.nikolaevo.net/bg/article/920/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B3-.html

 

Промени в мерките, предприети във връзка с обявената извънредна обстановка, валидни от 04.06.2020 г. на територията на Община Николаево  - издадена нова заповед № РД-01-155 / 04.06.2020 г. на Кмета на Община Николаево (в банер COVID-19). http://nikolaevo.net/bg/article/883/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81-covid-19.html

 

Уведомление за инвестиционно намерение до Басейнова дирекция - Пловдив и РИОСВ - Стара Загора относно авариен ремонт на път чрез възстановяване на съществуващ водосток http://www.nikolaevo.net/bg/article/902/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F---%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2---%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-.html

 

Повече информация в раздел "Новини / Съобщения" 

http://www.nikolaevo.net/bg/category/2/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html