Община Николаево

На вниманието на всички граждани

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и препоръките на Националния оперативен щаб, Общинска администрация Николаево призовава потребителите на административни услуги да се въздържат от лично посещение в институцията, освен при неотложност. За целта клиентите ни може да се възползват от възможността за заявяването им по електронен път, включително през Системата за сигурно електронно връчване, когато това е приложимо, както и да се ползват услугите на лицензиран пощенски оператор.

(Повече за ССЕВ на https://edelivery.egov.bg/  и в  раздел "Новини/Съобщения" http://www.nikolaevo.net/bg/article/868/%D0%B0%D1%83-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B2.html)

При невъзможност за заявяване на административни услуги по електронен път, гражданите трябва да знаят, че Центърът за административно обслужване работи и са предприети всички мерки за дезинфекция.

--------------------------

От 23.03.2020 г., съгласно Решение на Общинския кризисен щаб и Заповед № РД-01-93 / 23.03.2020 г. на Кмета на община Николаево, до второ нареждане на територията на община Николаево се въвежда вечерен час от 21,00 часа до 5,00 часа.

---------------------

Министърът на здравеопазването ПРЕПОРЪЧВА на  всички лица, когато се намират в закрити и открити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен транспорт, да си поставят защитна маска за лице! 

Повече - в раздел "Новини / Съобщения"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНО

Важна информация за работодателите от Агенция по заетостта за изплащането на компенсации във връзка с извънредното положение, обявено заради COVID-19 - http://www.nikolaevo.net/bg/article/874/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0.html

 

Безплатни маски за хората от Община Николаево http://www.nikolaevo.net/bg/article/870/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE.html

 

Извънредните мерки, наложени в община Николаево за борба с COVID-19, се удължават до 12.04.2020 г. Повече подробности тук: http://www.nikolaevo.net/bg/article/866/%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-covid-19-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE.html

 

Нови забрани в община Николаево, валидни от 23.03.2020 г. - въвежда се вечерен час, затварят се вендинг-автоматите, забраняват се посещенията на открити и закрити обществени места, както и консумацията на храни и напитки в хранителните магазини, около тях и на бензиностанциите. Повече тук:http://www.nikolaevo.net/bg/article/836/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-covid-19-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE,-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-23.03.2020-%D0%B3..html

 

Проект за изменение на Наребда № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на община Николаево - за обществено обсъждане. http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/2546_bg_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%206.pdf

 

Списък на общинските мери и пасища, които могат да бъдат предоставени на земеделските стопани за индивидуално ползване, за стопанската 2020-2021 стопанска година. http://www.nikolaevo.net/bg/article/813/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2020-2021.html

 

Стартира изпълнението на национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда" http://www.nikolaevo.net/bg/article/811/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-.html

 

 

 

 

 

 

Повече информация в раздел "Новини / Съобщения" 

http://www.nikolaevo.net/bg/category/2/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html